KOUPĚ ŠTĚNĚTE S PP NEBO BEZ PPČasto se na našich stránkách setkáváme s dotazy, že si chcete pořídit čivavku ale nevíte, zda si pořídit čivavku s PP nebo bez PP. A protože každý z nás při výběru čivavýho štěněte upřednostňujeme něco jiného, vynasnažím se vám zde nastínit, jaké rozdíly v chovu čivav s rodokmenem nebo bez můžeme vidět.
Pro představu zde uvedu příklady, které jsou z mého pohledu jako chovatele čivav s PP, při posuzování chovu s PP a bez PP podstatné.V chovu s PP dostenete k čivavce i průkaz původu prostřednictvím kterého máte zpětnou vazbu, zda v dané linii byla či nebyla provedena příbuzenská plemenitba. Chovatelé v chovu s PP se ve většině případů snaží krýt nepříbuzené psy a když už příbuzné, snaží se dodržovat zásady příbuzenské plemenitby, aby tak nedocházelo k degeneraci plemene a nevystavovali tak další potomky zdravotnímu riziku vzniku degenerativních vad a v poškození povahy.
V chovu bez PP rodokmen nezískáte ani nemáte možnost jakkoliv zjistit linii předků jak z matčiny tak z otcovi strany. Je tedy nemožné zjistit zda nedošlo k příbuzenské plemenitbě, protože chov bez PP je nekotrolovaný a tedy nekontrolovatelný.V chovu s PP víte jaké předky vaše čivavka má , a protože v dnešní době nám internet nabízí spoustu informací, můžete si na základě rodokmenu vyhledat předky vaší čivavky, zjistit si o nich informace ohledně jejich vzhledu, výstavních úspěchů a také máte možnost zjistit, jací potomkové se po jednotlivých předcích narodili. Zároveň máte možnost si zjistit, jak na tom jsou třeba s počtem zubů, skusy, vyšetřením luxace, neboť tyto informace chovatelé na svých stránkách, ve většině případů, uvádějí.
V chovu bez PP nemáte možnost vyhledat historii linií, ze které čivavka pochází, protože jak už bylo výše zmíněno, nemáte k dispozici rodokmen.V chovu s PP jsou pro řadu chovatelů důležitá i různá vyšetření , které si nechávají na svých pejsích dělat proto, aby chovali jen na pejsích zdravých. Např. v posledních letech se můžete setkat s onemocněním luxace pately, což je ortopedické onemocnění, které omezuje pejskovu hybnost zadních končetin nebo mu způsobuje bolest při chůzi. Při vážnějším stupni tohoto postižení je nutné nechat pejska odoperovat, aby došlo k nápravě. Vyberete-li si štěňátko z chovu kde je luxace úspěšně vyšetřována, máte velkou šanci, že i vaše štěňátko bude zdravé, co se onemocnění luxace pately týče. Chovatelé v chovu s PP však svoje čivavky nenechávají vyšetřovat jen na onemocnění Luxace pately ale i na další onemocnění, popř. dělají i testy DNA.
V chovu bez PP se tato vyšetření nedělají, jen zřídka je možné vidět u pejska bez PP vyšetření na luxaci pately.


Spolu se štěňátkem s PP dostanete i kupní smlouvu, ve které jsou uvedeny podmínky, za kterých si štěňátko kupujete, případ. způsob vyrovnání v případě, že se u štěňátka později vyskytne nějaká vada (předkus, podkus, pozitivní luxace pately, nesestouplé varle apod.). Na základě smlouvy máte též na štěně záruku dle občanského zákoníku po dobu 6 týdnů vztahující se na infekční onemocnění.
U štěněte bez PP dostanete smlouvu jen zřídkakdy. Někteří návštěvníci našich stránek měli i takovou zkušenost, že si smlouvu vyžádali a štěně jim následně chovatel bez PP odmítl prodat. Můžeme se jen ptát: "Proč"?


Chovatelé čivav s PP často poskytují chovatelský servis páníčkům jejich odchovů, prostřednictvím kterého se snaží majitelům štěňátek pomoci, odpovědět na různé otázky, často jsou tito chovatelé ochotni pohlídat své odchovy v době, kdy je jejich páníček na služební cestě apod. K poskytování chovatelského servisu se chovatel zavazuje nejen ústně ale často si tento zájem, pro udržení vztahu s majitelem odchovu, zanášejí do kupní smlouvy.
U chovatelů bez PP tato povinnost, ke které se chovatel s PP dobrovolně ve smlouvě zavazuje, není. Záleží tedy jen na jeho dobré vůli.

V chovu s PP většina chovatelů chová v rámci jednoho ze dvou klubů čivav , které momentálně v Čechách jsou. Nejen tito chovatelé ale i chovatelé, kteří nejsou členy těchto klubů musí dodržovat určité podmínky pro uchovnění. Do chovu jsou tak zařazeni pouze jedinci, kteří splňují požadavky na uchovní, jsou zdraví, bez větších vad. Na základě uchovnění získává majitel chovné fenečky či pejska potvrzení o chovnosti včetně popisu, zda pejsek nějaké vady, které jsou pro chov akceptovatelné, má nebo nemá.
V chovu bez PP nejsou žádné komise pro posouzení chovnosti psa, žádná pravidla určující, co je v chovu povoleno či zakáno. Tedy můžeme říci, že v chovu bez PP si každý může dělat "co chce a na čem chce".


Pro jedince s PP se nabízejí výstavy , které jsou ojedinělou záležitostí, kdy se vám naskytne příležitost setkat se s lidmi stejného zájmu, s lidmi, kteří mají rádi čivavky.
Ať nejsou pro vás, jako zájemce o štěně, výstavy důležité, často jsme se setkaly zde na těchto stránkách s lidmi, kteří i přesto, že si kvůli výstavám štěně nekupovali, nakonec nějakou tu výstavu zkusili ať už pro legraci či pro zjištění, jak by se právě jejich čivavka líbila rozhodčímu. Někomu se to zalíbí až tak, že se výstav pravidelně účastní nebo je jen sleduje.
Pro jedince bez PP se tato možnost nenaskytuje, jen v rámci výstav, kde jsou různá plemena, kříženečci bez PP.
Musím zde ještě zmínit, koupíte-li si čivavku s PP, není vaší povinností se účastnit výstav. Máte-li chuť, na výstavu se přihlásíte. Nemáte-li chuť, nepřihlásíte se.


Etika v chovu čivav a nejen v chovu čivav by měla být samozřejmostí každého chovatele. Chovatelé s PP musí dodržovat určitá pravidla v chovu, které jsou dána jak kluby čivav ale také organizacemi ČMKU a FCI. Dodržování těchto pravidel je nejen vyžadováno ale i kontrolováno a v případě porušení je i postihováno.
V chovu bez PP nic takového není. Jedinou pákou nám může být jen Policie ČR, která jak víme kolikrát ani nemůže zakročit, protože nemá dostatek důkazů.
Co zde však nemůžu opomenout je fakt, že i mezi chovateli čivav s PP se můžou najít černé ovce, které nechovají tak jak by měli a zároveň tak mezi chovateli bez PP můžeme najít ty, kteří své pejsky vyšetřují a chovají na zdravých, typových jedincích. Přesto si troufám říci, že i svědomitý chovatel v chovu čivav bez PP nemůže zamezit jistému riziku příbuznosti, a také nemůže zajistit, zda předky jeho čivavy, kterou využívá v chovu nebyl nějaký jedinec s vážným onemocněním, kterou do chovu bez PP pustil nezodpovědný "chovatel" bez PP.
Proto ať už zvažujete koupi štěněte s PP nebo bez PP, prohlédněte si internetové stránky, zkontaktujte chovatele, domluvte si s ním schůzku, navštivte ho a prohlédněte si jeho chov. Jen tak si můžete udělat obrázek o prostředí, ze kterého byste si měli štěňátko vzít.

Ceny štěňat s PP se odvíjí od nákladů, které si chov s PP vyžaduje. Když si je shrneme, tak sem patří např.: vyšší pořizovací cena jedince, který následně bude uchovněn a zařazen do chovu, náklady na výstavy (české ale i zahraniční), které jsou nejen nutností pro uchovnění ale také jsou důležité pro chovatele, aby své pejsky na výstavách ukázal a získal s nimi nějaké to ocenění, finanční náklady pro samotné uchovnění, krycí poplatky, poplatky za vydání PP, očkování, čipování, poplatky pro členství v klubu.
V chovu bez PP poplatky týkající se "papírování" nejsou. Můžeme srovnávat jen poplatky za očkování. Přesto jsme se již i na těchto stránkách setkaly se štěňaty, která byla údajně oočkovaná, ale ve skutečnosti nebyla. Neúplné očkovací průkazy, nemocná štěňata, zprávy veterinářů toho byla důkazem. V chovu s PP se toto stát nemůže, neboť každý veterinář musí potvrdit, že štěně oočkoval a očipoval, přičemž daný formulář se posílá v kopii poradci chovu a také na ČMKU jako potřebný dokument pro vydání PP.
Je-li pro vás rozhodující cena, s klidem se podívejte i na inzerci štěňat s PP, protože neznamená, že u štěněte s PP je cena vyšší než u štěněte bez PP. V inzerátech můžeme často vidět štěňata s PP levnější než štěňata bez PP. Proč je tomu tak? Je tu mnoho aspektů, které určují cenu štěněte ať už pohlaví, varieta srsti, barva, výstavní předpoklady štěněte, výstavní úspěchy rodičů, cena za krytí apod. Můžete se tak setkat s levným štěňátkem s PP již jen proto, že rodiče nemají žádný titul, přesto jsou pěkní a chovateli jde především o to, aby pro štěně nalezl ten nejlepší, milující domov.

Zde bych ještě ráda zmínila, že pokud si přejete pejska, nezáleží vám na rase a třeba i nemáte dostatečné finanční prostředky, v útulcích je řada pejsků, kteří vám budou za vysvobození z útulku vděčni. Pejsci v útulcích jsou očkovaní, pod stálým veterinárním dohledem, jejich cena je nulová nebo jen velmi nízká. Pro pejska, který si prožije pár měsíců v útulku je návrat do rodinného prostředí přímo znovuzrozením.Typovost čivavy je v chovu s PP dána standardem, který říká, jak má typová čivava vypadat. Ať už se rozhodnete pro štěně s PP nebo bez PP, nejdříve si zjistěte, jak má takové čivaví miminko vypadat. Ještě lépe, pokud uvažujete o štěněti bez PP, vemte si sebou někoho, kdo čivavkám rozumí. Ve věku 2 měsíců je u takových štěňat těžké rozeznat, zda nejde o kříženečka čivavy s papilonem, špicem nebo pražským krysaříkem. V dospělosti už takový rozdíl poznáte.Z chovu čivav s PP jsou vyřazeni jedinci zbarvení Merle. Merle barva se mezi čivavy dostala přikřížením jiných plemen, které nesou tento dominantní gen. Protože merle barva není přirozenou barvou čivav, nese pro chov čivav jisté riziko. Je to sice zajimavé zbarvení, pokud ale chov není veden opravdu zodpovědně, nejsou-li jedinci určeni k chovu podrobeni genetickým testům, nemá-li chovatel dostatečné znalosti týkající se genetiky, je takový chov hrozbou pro narozená štěňata.
A protože z chovu čivav s PP byl chov merle čivav vyřazen, co se stane nyní, když chovatelé chovající na čivavách s merle zbarvením již nebudou moci pokračovat v chovu merle čivav s PP? Nabízí se jen jedno řešení, a to že se začnou množit čivavky s merle zbarvením bez PP. Koupíteli si pak jedince, který je po rodičích s tímto dominantním genem, i přesto že tuto barvu mít nebude, vystavujete se riziku, že ponese tzv. skrytý gen a pokud takového jedince pak bez vyšetření spojíte s jedincem světlé, či nejhůře bílé barvy, jejich potomci mohou mít těžké vady: chybějící oko, těžké vady sluchu, zraku apod. A jak již bylo řečeno, jak chovatelé bez PP zjistí, že v předcích nemají merle zbarveného jedince či jedince s tímto skrytým genem? Nijak!!!
Na obrázcích vidíte, jak špatně může merle chov v rukou nedostatečně informovaných chovatelů dopadnout. Toto je opravdu velký problém u psů bez PP. Nechci ale napsat, že nejde odchovat hezkou zdravou merle čivavu. Ale hodně chovatelů bez PP vůbec neví, jaké úskalí tento chov skrývá a proto je to takové nebezpečí.

Toto byl nástin toho, jaké rozdíly v chovu čivav s PP a v chovu čivav bez PP můžeme najít. Chcete-li si pořídit štěňátko čivavy, vybírejte srdcem ale také hlavou. Není až tak důležité, jestli je čivavka bílá nebo plavá, jestli bude mít1,8kg nebo 2,8kg, ale jestli je hravá, veselá, zdravá a z jakého chovu pochází.
Nebojte si nechat ukázat maminku, popř. tatínka štěněte, nebojte se zeptat na vyšetření rodičů na luxaci pately, nebojte se zeptat, jak jsou na tom rodiče se zoubky, skusy, otec s varlaty a na další otázky, které vás napadnou. Nebude-li se vám na štěněti něco zdát, zeptejte se chovatele. Každý chovatel by vám měl ochotně poskytnout všechny informace na které se zeptáte.
A protože je vše jen o lidech, nezapomínejte: Důvěřuj ale prověřuj! proto ať už se budete zajímat o štěně s nebo bez PP, neustále se chovatele na něco datuzujte, jen tak ho budete moci poznat blíž a udělat si o něm a jeho chovu ucelený obrázek.

Nemohu vás nutit, abyste se po přečtení tohoto článku rozhodli pouze pro štěně z papírového chovu a štěňata z bezpapírového chovu zavrhli. Je jen na vás, vašem zájmu a odpovědnosti, jak k dané volbě přikročíte, a jestli vás alespoň v nějakých bodech článek zaujal.
I přes to, že v inzercích můžeme najít hezká štěňátka bez PP, pro mě jako chovatele čivav s PP jsou výše zmíněné body důležité a domnívám se, že by neměly být opomíjeny, naopak dle mého by měly být důsledně dodržovány.
Nyní vám již jen přeji šťastnou ruku při výběru a jen samé hezké chvilky s novým čivavým miminkem.