Mikyho potomci / Miky puppy


Vrh "H" POD BUKOVOU HOROU/ Litter "H" POD BUKOVOU HOROU - 1 female, 1 male

Vrh "E" SINIEL / Litter "E" SINIEL - 5 female

Vrh "J" KWISAVA / Litter "J" KWISAVA - 3 female

Vrh "I" KWISAVA / Litter "I" KWISAVA - 1 female, 2 male