Miquel von CandybellMiky ve věku 14dnů


Miky ve věku 1 měsíc


Miky ve věku 2 měsíců


Miky ve věku 3 měsíců a zároveň první den doma
Miky ve věku 4 měsíců ...


Miky ve věku 8 měsíců ...
Miky ve věku 14 měsíců ...

Miky na čivasrazech...


Miky ve dvou letech věku...